Jiahui Liao

荔园几何

Liyuan Jihe

荔园几何

Liyuan Jihe

A logo design for SZU Liyuan Culture Festival.

Shenzhen, China (2018). 

Designed by Jiahui Liao and Zhenkai Yan. 

 


 

Using Format